torsdag 28. august 2008

Jens snakker om samfunnsøkonomi

Vår statsminister holder et foredrag på Samfunnsøkonomisk Institutt. Foredraget varer ca. 40 minutter, de første 8 minuttene kan man hoppe over. Han forteller generelt om faget og viktigheten av faget for et lands velstandsutvikling. Her finner du det.

tirsdag 12. august 2008

Velkommen til Samfunnsøkonomi 2 på Sandvika 08/09


Vi starter opp med en gruppe på ca. 25 elever. Noen av dere kjenner jeg godt fra i fjor, og noen av dere har jeg bare hatt en fagdag eller to. Dette blir et spennende år. Vi skal utdype mye av det vi lærte i fjor og også bevege oss litt videre i fagfeltet. I år har jeg valgt lærebok fra Gyldendal. Jeg tror den kanskje er litt mindre omfattende en fjorårets lærebok. Altså mindre å lese for dere. Det tror jeg er riktig, fordi det er så mye annet dere må lese; aktuelle avisartikler på nettet eller i papirform og følge med i media generelt. Aktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger vil dere finne hver eneste dag.


Jeg kommer til å bruke blogg i undervisningen, dere skal selv opprette en egen blogg. I år er dette et "skriftlig fag", dvs at dere kan komme opp i skriftlig eksamen i dette faget, derfor er det meget viktig med skrivetrening.


Vi starter allerede opp på fredag 22. august med å skrive egne begrunnede spådommer når det gjelder renteutvikling, inflasjon, valutakurs og arbeidsledighet. Det er frivillig å offentliggjøre dem. Denne artikkelen fra E24/Aftenposten 12. august 2008, kan gi dere et grunnlag. Les også innlegget fra 20. august. Mer informasjon følger på fredag.