torsdag 18. desember 2008

Renten satt ned til 3%

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.  [Norgesbank.no]. Les mer her og se pressekonferansen.

mandag 15. desember 2008

Er Gjedrem for treg?

Denne artikkelen fra aftenposten/e24.no er nyttig å lese.

søndag 14. desember 2008

Julekalender

Jeg har glemt å vise dere Asbjørns julekalender. Men vi er jo bare litt over halveis. Ganske mange morsomme innslag om hva man kan gjøre for å forbedre klima, det går an å ta Asbjørnen titt bakover for å se det som har vært. For eksempel når Asbjørn skal på Maxbo for å kjøpe FN's klimapanel  (8. desember).

onsdag 10. desember 2008

Mat og råvarer blir billigere

Dette er motsatt av situasjonen i våres. Les denne artikkelen fra e24 10. desember og skisser opp hvordan de ulike tilfellene som er beskrevet vil kunne fremstilles i et tilbud- og etterspørselsdiagram. Det er mange tilfeller de beskriver i løpet av artikkelen. Det første tilfelle er: "Både mer produksjon og lavere etterspørsel vil drive ned prisene." Dette skal du kunne skissere ved hjelp av markedskrysset. Fortsett slik gjennom artikkelen. Hvor mange eksempler finner du?

onsdag 26. november 2008

Handelen kan miste 22 000 arbeidsplasser

Husker dere at vi diskuterte dette? Hva mener vedkommende i HSH må til for at dette skal ungås? Forbered deg på å drøfte de ulike forslagene vedkommende kommer med i artikkelen.

Oppsigelser blant butikk ansatte.

søndag 23. november 2008

Realøkonomiske konsekvenser av finanskrisen

Forrige fagdag lagde dere flotte Wordle-bilder av avisartikler som tok for seg realøkonomiske konsekvenser av finanskrisen. Carl hadde en artikkel som er blitt stadig mer aktuell. Les her om GIEK og eksportbedriftenes problemer.

Les også artikkelen på E24: Tragisk for realøkonomien. Han sier det samme som jeg sa på fredag. Finanskrisen kommer til å få realøkonomiske konsekvenser vi ennå bare har sett toppen av.

søndag 16. november 2008

Buddhistisk økonomi

Denne artikkelen på forskning.no kan kanskje gi rom for ettertanke. Når har vi hatt om økonomisk vekst og om bærekraftig utvikling. Vi har sett at dette kan være vanskelig å forene. Vi har sett og hørt om konsekvensene av finanskrisen, og den store redselen er at vi får redusert vekst (resesjon). Les denne artikkelen om buddhistisk økonomi. Skriv ned hvilke tanker dere gjør dere sett i forhold til temaene jeg har nevnt her. Vi har ingen fasitsvar, jeg ønsker kun at dere reflekterer og tenker og skriver det ned. Les også om NRK-sjefen Bjerke som kutter sin egen lønn med kr. 400 000, kanskje et eksempel til etterfølgelse for flere ledere?

torsdag 13. november 2008

Stimuleringspakke til Kineserne

For å stimulere etterspørselen i Kina legger myndighetene ut en pakke på 5 000 mrd kroner. Reportasje fra Urix i går, 13. november. Innslaget begynner etter 17 minutter og 40 sekunder.

tirsdag 11. november 2008

Mer om finanskrisen...

finanskriseFor de elevene som ikke var på Litteraturhuset på mandag. Det var kanskje de fleste. Alt er overført på NRK2. Du kan se det her. Faktisk veldig nyttig å høre på. Det er jo litt langt, men det er ulike sekvenser, så du kan hoppe litt. Hør i alle fall på noe. Klikk på bilde for direkte tilgang.

mandag 10. november 2008

Fotonovelle om finanskriser før og nå

Denne fotonovellen dere finner på forskning.no forteller om 1920-årene, 1980-årene og finaskrisen vi opplever i dag. Interessant med en slik sammenligning og en annen måte å formidle budskapet på. Gir det dere noen ideer til hvordan man kan levere presentasjoner? Scroll dere et stykke ned på siden. Storyen her var jo ganske enkel.

søndag 2. november 2008

Utviklingsinvestoren

Jeg ser dere har skrevet betraktninger rundt spillet i bloggene deres. Les denne artikkelen i Aftenposten. Handler om et miljøprosjekt i Chile der Norfund er med som eier.  Det _tittel_jpg_887241tviser seg at det er 13 menneskeliv som er gått tapt. Oppslaget som sto på lørsag 1. november har resultert i flere artikler. Søk på Norfund på Aftenposten.no, så kan du lese mer.  Kanskje dere gjør dere noen flere refleksjoner.

Hvor hardt rammer egentlig finanskrisen?

_krise_A_jpg_887552fHer kan du høre eller lese mer om flere som uttaler seg. Dette er ikke finansekspertene, men folk som har ulik bakgrunn. Aftenposten samlet en industrileder, en tidligere utdanningsleder, en fagforeningsveteran, en bistandsleder og en økonomiprofessor for å høre deres synspunkter på finanskrisen. Klikk her. 
Foto: Aftenposten.

onsdag 22. oktober 2008

US - dollar

Hør på dette innlegget som var på kveldsnytt. Sier hun det samme som Sondre og Oliver påpekte for flere uker siden?

fredag 17. oktober 2008

Hvordan skrive i bloggen?

Det å skrive fakta om aktuelle emner blir litt kjedelig i en blogg. Vis heller til sider hvor dere har lest noe interessant og skriv deres egne refleksjoner, tanker og vurderinger rundt det. Formen dere skriver på kan ligne på et Essay.

mandag 13. oktober 2008

Interessant om finanskrisen - NRK P2

Regjeringen legger ut 350 milliarder i statsobligasjoner. Det betyr ikke at ruskeværet går over, mener senioranalytiker, ...og Statistisk SentralByrå varsler flere arbeidsledige og lavere vekst. (Kilde: nrk.no) Hør på første del av Dagsnytt 18, mandag 13. oktober.  Her får du mange gode forklaringer.

fredag 10. oktober 2008

Statsbudsjettet - sammendrag

Statsbudsjettet kan analyseres på mange måter. digi.no har benyttet IBMs Many Eyes.
Ja, ha hva får dere ut av dette her? Hva var mest informativt av presentasjonen vi fikk i dag eller dette sammendraget? Kanskje nyttig som repetisjon? 

statsbudsj

Les mer på digi.no.

torsdag 9. oktober 2008

Første bloggopppgave

Nå har vi vært i gjennom mikroøkonomi, snakket om ulike markedsformer og politikk som stimulerer til økt konkurranse. Dette er temaer som kanskje ikke er like spennende å skrive om i bloggen. Derimot er vel finanskrisen et hottere tema, og vi har tatt det med ved siden av. Dette er faktisk det siste læreplanmålet vi skal i gjennom: "Dere skal kunne gjøre rede for IMG014betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land." På grunn av finanskrisen som herjer, så ønsker jeg at det er det dere skal skrive om. Til våren har dere så mye annet å tenke på. Velg deres egen vinkling og form.

onsdag 8. oktober 2008

Statsbudsjettet hører med

Se lenke her for alt om Statsbudsjettet.

mandag 6. oktober 2008

Markedsformer

Jeg regner med dere kjenner til de tre markedsformene; ren markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. En artikkel i Aftenposten på lørdag gir denne fremstillingen flere dimensjoner. Denne artikkelen må dere lese, _br_d_2_jpg_866154vnyttig lesning. Vi diskuterer den på fredag. Håper dere har noen innspill når det gjelder tanker om økonomiske systemer som fungerer eller ikke fungerer. Studer også kartet til høyre her. Større versjon finner du i artikkelen.

onsdag 24. september 2008

Resultater fra rentemøte i dag

Se på dette klippet her fra DNTV. Der refererer visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad om bakgrunnen for beslutningen som ble tatt på dagens rentemøte.

rentemøte

torsdag 18. september 2008

Ulike markedsformer

DSC00097I forbindelse med læreplanmålet: "-eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse", har jeg samlet nyttige lenker og lesestoff her:

  • Boken nevner i forbindelse med Oligopol at det er noe som heter Spillteori, for dere som er interessert i dette, kan dette sammendraget jeg har laget fra matematikk.org og Wikipedia være interessant: Spillteori og fangens dilemma.
  • Matvarebransjen er et eksempel på oligopol, les her.
  • Bensinstasjoner er alltid et aktuelt eksempel når vi snakker om ufullkommen konkurranse, læreboken bruker det som et eksempel på oligopol, men kan det være andre markedsformer som kan være aktuelle? Les innsikt i Aftenposten fra torsdag, finner det ikke på nett ennå, men regner med det dukker opp, legger det ut her senere. Men du kan jo tenke over det når du leser om ulike markedsformer.
  • Eksempel på konkurransetilsynests rolle for å hindre monopol. Kan du finne andre eksempler der konkurransetilsynet har vært inne i bildet?

tirsdag 16. september 2008

Bakgrunnen for finanskrisen


Les denne artikkelen på E24, for å bli litt klokere. I tilfelle du er litt forvirret. Her får du en rask innføring i bakgrunnen for finanskrisen.


Se også denne forklaringssekvensen om boliglånsrenten og renteutviklingen i Norge. Det er to fliker: slik virker pengemarkedet og den andre viser utviklingen i boliglånsrenten siden 1996.


For de ennå mer interesserte.


torsdag 4. september 2008

Piratkopiering og samfunnsøkonomisk overskudd

Les artikkelen til Eirik Flaa. Lag en graf som illustrerer den problemstillingen han skisserer.

Ukas økonominyhet - Enda fetere lommebøker


Les artikkelen dere finner på E24, om nordmenns økning i kjøpekraft.

Hvilke(t) læreplanmål kan du knytte til denne artikkelen? Les teorien rundt dette emne og finn flere årsaker til økningen. Foreta en sammenligning med Tyskland som også er nevnt i artikkelen. Vi diskuterer dette i timen på fredag. (foto: Scanpix)

torsdag 28. august 2008

Jens snakker om samfunnsøkonomi

Vår statsminister holder et foredrag på Samfunnsøkonomisk Institutt. Foredraget varer ca. 40 minutter, de første 8 minuttene kan man hoppe over. Han forteller generelt om faget og viktigheten av faget for et lands velstandsutvikling. Her finner du det.

tirsdag 12. august 2008

Velkommen til Samfunnsøkonomi 2 på Sandvika 08/09


Vi starter opp med en gruppe på ca. 25 elever. Noen av dere kjenner jeg godt fra i fjor, og noen av dere har jeg bare hatt en fagdag eller to. Dette blir et spennende år. Vi skal utdype mye av det vi lærte i fjor og også bevege oss litt videre i fagfeltet. I år har jeg valgt lærebok fra Gyldendal. Jeg tror den kanskje er litt mindre omfattende en fjorårets lærebok. Altså mindre å lese for dere. Det tror jeg er riktig, fordi det er så mye annet dere må lese; aktuelle avisartikler på nettet eller i papirform og følge med i media generelt. Aktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger vil dere finne hver eneste dag.


Jeg kommer til å bruke blogg i undervisningen, dere skal selv opprette en egen blogg. I år er dette et "skriftlig fag", dvs at dere kan komme opp i skriftlig eksamen i dette faget, derfor er det meget viktig med skrivetrening.


Vi starter allerede opp på fredag 22. august med å skrive egne begrunnede spådommer når det gjelder renteutvikling, inflasjon, valutakurs og arbeidsledighet. Det er frivillig å offentliggjøre dem. Denne artikkelen fra E24/Aftenposten 12. august 2008, kan gi dere et grunnlag. Les også innlegget fra 20. august. Mer informasjon følger på fredag.